Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ
Σχετικά με το από 30.08.2012 Δελτίο Τύπου του Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Γεωργίου Παπαμανώλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Γεώργιος Μακρυωνίτης, επισημαίνει, αναλυτικά, τα ακόλουθα:
 Το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, όπως κατατέθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή από τον Πρόεδρο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pnai.gov.gr) την 16η Αυγούστου 2012 και κατόπιν όλα τα Τεύχη του εστάλησαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους Περιφερειακούς Συμβούλους την 20η Αυγούστου 2012. Συνεπώς η Περιφερειακή Αρχή ούτε κρύφτηκε πίσω από το γράμμα του Νόμου, ούτε υπήρξε φειδωλή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Παπαμανώλης. Εξάλλου πρέπει να τονιστεί ότι ο συνδυασμός του κ. Παπαμανώλη συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με τρία (3) μέλη.
Τέλος, κ. Παπαμανώλης αν και γνωρίζει την Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 2012 (του κοινοποιήθηκε στις 28/08/2012), στην οποία αναφέρεται η θέση του Περιφερειάρχη ότι: «… στο Νότιο Αιγαίο δεν είναι δυνατό να καθοριστούν ΕΟΖ με την ευρεία έννοια και πρότεινε τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών με ειδικά κίνητρα για τη νέα τεχνολογία, την πληροφορική, καθώς και για τη μεταφορά της έδρας των εφοπλιστικών εταιρειών σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου», φαίνεται να την παραβλέπει στην προσπάθειά του να δημιουργήσει εντυπώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου