Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ .. ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ....ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ..

Counting ticketsΑπό την 1η Οκτωβρίου μέχρι και τις 31/10 θα διαρκέσει η υποχρεωτική ετήσια διαδικασία απογραφής όσων λαμβάνουν επίδομα από την Πρόνοια προκειμένου να συνεχίσουν να το λαμβάνουν.
Το Γραφείο Πρόνοιας  είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία & διευκρίνιση (Αρμόδια υπάλληλος: Αικ. Πρωτονοταρίου – Τηλέφωνο: 2285360150 – Ώρες λειτουργίας: 08:45 έως 16:45).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν, είναι:

 1)Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας,
 2) Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2013.
 Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος του επιδοματούχου, θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπός του (ορισθείς με συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση) ή εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό αντιπρόσωπός του, ο οποίος, πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα προσκομίσει: α) Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, β) Το έγγραφο με το οποίο έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος ή τη σχετική εξουσιοδότηση. Η απογραφή των ανήλικων επιδοματούχων, θα γίνει από το γονέα που είναι υπεύθυνος είσπραξης του επιδόματος, ο οποίος θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά με α/α  1. και  2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου