Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΑΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου


Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης, είναι:

 ΘΕΜΑ 1ο 
Επικύρωση πρακτικών της 9ης/28-9-2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 ΘΕΜΑ 2ο 
Πορεία (ΕΣΠΑ) ΠΔΕ (Εθνικοί Πόροι) ΠΔΕ (Ίδιοι πόροι)
Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης 
 ΘΕΜΑ 3ο 
Η Διαχείριση του νερού, των λυμάτων και των απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο - Ο ρόλος της Περιφέρειας.  
Εισηγητής : κ. Γ.  Μακρυωνίτης 
 ΘΕΜΑ 4ο 
Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου 
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος 
 ΘΕΜΑ 5ο 
Ορισμός αναπληρωματικού μέλους για την κίνηση των Τραπεζικών Λογαριασμών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Νομού Δωδεκανήσου.
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος 
 ΘΕΜΑ 6ο 
Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους ως εκπροσώπους για τη σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Π.Δ.170/2003 (ΦΕΚ 140Α) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου 
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος
 ΘΕΜΑ 7ο 
Επιχορήγηση για την επαναλειτουργία της δημόσιας σχολής δυτών στη νήσο Κάλυμνο 
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος
 ΘΕΜΑ 8ο
Ορισμός Προέδρου και αντικατάσταση δύο μελών του Δ.Σ. της Περιφερειακής Εταιρείας «Νομαρχιακό Φυτώριο Α.Ε.».
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος
 ΘΕΜΑ 9ο 
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και Δήμου Καλύμνου για την υλοποίηση του έργου "Ανάπλαση - Ανάδειξη Ιστορικού κέντρου οικισμού Πόθιας - Αρχαιολογικού Μουσείου" με προϋπολογισμό 393.000 €.
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος
 ΘΕΜΑ 10ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και ΑΝΔΩ για την υλοποίηση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης για την Ωρίμανση και Παρακολούθηση έργων ΕΣΠΑ" με προϋπολογισμό 140.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος
 ΘΕΜΑ 11ο 
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση Τερματικών Σταθμών πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο για παροχή δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο στο νησί της Ρόδου" με προϋπολογισμό 31.000 €
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος
 ΘΕΜΑ 12ο 
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «ΓΑΛΗΝΟΣ» και της Π.Ε.Δ.Ν.Α για την υλοποίηση του έργου "Βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας, την προληπτική ιατρική στους κατοίκους των νησιών της Δωδεκανήσου" με προϋπολογισμό 180.000 €.
Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος
 ΘΕΜΑ 13ο 
Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πρόγραμμα LIFE+2012.
Εισηγητής : κ. Γ.  Μακρυωνίτης
 ΘΕΜΑ 14ο 
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Ιστορικού Αρχείου Κυκλάδων για την υλοποίηση του έργου «Εντοπισμός, καταγραφή, ταξινόμηση και προβολή (μέσω καταλογογράφησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δημιουργίας βάσης δεδομένων και επιλεκτικής ψηφιοποίησης) αρχειακού πολιτιστικού αποθέματος Κυκλάδων από τα ΓΑΚ Αρχεία Νομού Κυκλάδων». (Προϋπολογισμός 50.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος 
 ΘΕΜΑ 15ο 
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Γενικού Νοσοκομείου Σύρου για την υλοποίηση του έργου «Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας» (Προϋπολογισμός 300.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος
 ΘΕΜΑ 16ο 
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Νάξου για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση μελέτης για την βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Νάξου»
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος
 ΘΕΜΑ 17ο
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για αξιοποίηση βάσης δεδομένων του ΟΚΧΕ (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης της Ελλάδος) και του Εθνικού Κτηματολογίου με τη σύμπραξη των αρμόδιων Υπουργείων (Προϋπολογισμός 940.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος
 ΘΕΜΑ 18ο 
Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών γ’ Τριμήνου 2012- Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγητής : κ. Γ. Μακρυωνίτης
 ΘΕΜΑ 19ο 
Έκδοση ψηφισμάτων : 
1. Για κατάργηση Δ.Ο.Υ. νησιών
2. Παραχωρήσεις λιμανιών 
3. Ακτοπλοϊκά Θέματα 
Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΚΟΥΦΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου